Tin tức

Vừa qua, công ty TNHH Kiểm Toán Win Win đã tổ chức buổi hội thảo liên quan đến chủ đề chuyển nhượng vốn mà các doanh nghiệp đang rất quan tâm
18/10/2022
The maximum period of enjoyment of the sickness regime in a year for employees is calculated by working days excluding public holidays, Tet holidays and weekly rest days and is regulated below:
29/04/2022
Vừa qua, Ủy ban quốc tế về Chuẩn mực kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo (IAASB) đã công bố bản cập nhật Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) 600 sửa đổi, trong đó bổ sung những cân nhắc đặc biệt áp dụng cho các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) tập đoàn.
18/04/2022
Vừa qua, WinWin Audit đã có chuyến du lịch sau thời gian dài chăm chỉ làm việc. Một kỳ nghỉ ngắn với rất nhiều cảm xúc.
15/04/2022
31 01/ 2024
08 01/ 2024

08/01/2024
1. Về thuế GTGT- Tại Điểm h Khoản 1 Điều 76, Khoản 1 Điều 78 Luật DN số 59/2020/QH14 quy định như sau:“Điều 76. Quyền của chủ sở hữu công ty1. Chủ sở hữu công ty là ...
04 01/ 2024

04/01/2024
Tổng cục Thuế nhận được công văn của Ngân hàng Standard Chartered về việc xác định nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng ngân hàng 100% vốn ...