Tin tức

Vừa qua, công ty TNHH Kiểm Toán Win Win đã tổ chức buổi hội thảo liên quan đến chủ đề chuyển nhượng vốn mà các doanh nghiệp đang rất quan tâm
18/10/2022
The maximum period of enjoyment of the sickness regime in a year for employees is calculated by working days excluding public holidays, Tet holidays and weekly rest days and is regulated below:
29/04/2022
Vừa qua, Ủy ban quốc tế về Chuẩn mực kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo (IAASB) đã công bố bản cập nhật Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) 600 sửa đổi, trong đó bổ sung những cân nhắc đặc biệt áp dụng cho các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) tập đoàn.
18/04/2022
Vừa qua, WinWin Audit đã có chuyến du lịch sau thời gian dài chăm chỉ làm việc. Một kỳ nghỉ ngắn với rất nhiều cảm xúc.
15/04/2022
08 11/ 2023

08/11/2023
Chiều ngày 6/11, tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã thông tin về giải pháp ngăn chăn tình trạng bán hàng không xuất ...
06 11/ 2023

06/11/2023
The IRS announced the 2024 benefit and contribution limits for qualified retirement plans, including contributions limits for Sec. 401(k) plans and individual retirement arrangements (IRAs), Wednesday, increasing the ...
06 11/ 2023

06/11/2023
Căn cứ theo Mục IV và Mục VI, Phần B Phụ lục III Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ, trường hợp hàng hóa là thiết bị điện tử chuyên dùng, phụ tùng ...
03 11/ 2023

03/11/2023
The IRS announced the 2024 benefit and contribution limits for qualified retirement plans, including contributions limits for Sec. 401(k) plans and individual retirement arrangements (IRAs), Wednesday, increasing the ...