HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN VÀ CÁC VẤN ĐỀ THUẾ CẦN LƯU Ý

18/10/2022, 09:20

Vừa qua công ty TNHH Kiểm Toán Win Win đã tổ chức buổi hội thảo chuyên đề “ Chuyển nhượng vốn - Các vấn đề thuế cần lưu ý” nhằm chia sẻ những thông tin, kiến thức chuyên ngành đến với doanh nghiệp.

Tại đây, các doanh nghiệp đã được giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề chuyển nhượng vốn, đồng thời doanh nghiệp cũng được cập nhật một số thông tin về thuế đáng chú ý.

 

Ý kiến của bạn