Terms of use

Website này thuộc bản quyền của Công ty TNHH Kiểm Toán Win Win, được thể hiện trên website bằng dòng chữ tiếng Anh Copyright © 2018 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN WIN WIN

Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty... đều thuộc quyền sở hữu của Kiểm toán Win Win và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Kiểm toán Win Win là xâm phạm quyền của Kiểm toán Win Win.