Thuế

18 06/ 2024

18/06/2024
Ngày 17/6, Chính phủ đã ban hành Nghị định 65/2024/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.
14 06/ 2024

14/06/2024
- Căn cứ Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi bổ sung Điều 15, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông ...
03 06/ 2024

03/06/2024
Thực tiễn việc triển khai thời gian qua cho thấy, mặc dù trong giao dịch M&A (sáp nhập và mua lại) dự án bất động sản (BĐS) đã có sự hiện diện của pháp luật thuế, tuy ...
06 05/ 2024

06/05/2024
- Căn cứ Khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định: