Tin tức

The maximum period of enjoyment of the sickness regime in a year for employees is calculated by working days excluding public holidays, Tet holidays and weekly rest days and is regulated below:
29/04/2022
Vừa qua, Ủy ban quốc tế về Chuẩn mực kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo (IAASB) đã công bố bản cập nhật Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) 600 sửa đổi, trong đó bổ sung những cân nhắc đặc biệt áp dụng cho các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) tập đoàn.
18/04/2022
Vừa qua, WinWin Audit đã có chuyến du lịch sau thời gian dài chăm chỉ làm việc. Một kỳ nghỉ ngắn với rất nhiều cảm xúc.
15/04/2022
Bản tin cập nhật những quy định mới có hiệu lực từ 2022.
13/04/2022
21 07/ 2022

21/07/2022
With many businesses accelerating the uptake of new technologies throughout the pandemic, reliance on digital tools is at an all-time high. For small businesses that don’t have dedicated IT resources, outsourcing ...
20 07/ 2022

20/07/2022
When Dalton Sweaney, CPA, became a manager five years ago, he admits to feeling nervous, anxious, and intimidated.
20 07/ 2022

20/07/2022
Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của Luật Thuế GTGT hiện hành, mặt hàng điện (không phân biệt điện sinh hoạt hay điện kinh doanh) đều thuộc đối tượng chịu thuế ...
18 07/ 2022

18/07/2022
Cùng với việc điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường (BVMT) xuống mức sàn, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất Chính phủ giảm từ 20% xuống còn 10% thuế nhập khẩu ưu ...