Tin tức

Vừa qua, công ty TNHH Kiểm Toán Win Win đã tổ chức buổi hội thảo liên quan đến chủ đề chuyển nhượng vốn mà các doanh nghiệp đang rất quan tâm
18/10/2022
The maximum period of enjoyment of the sickness regime in a year for employees is calculated by working days excluding public holidays, Tet holidays and weekly rest days and is regulated below:
29/04/2022
Vừa qua, Ủy ban quốc tế về Chuẩn mực kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo (IAASB) đã công bố bản cập nhật Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) 600 sửa đổi, trong đó bổ sung những cân nhắc đặc biệt áp dụng cho các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) tập đoàn.
18/04/2022
Vừa qua, WinWin Audit đã có chuyến du lịch sau thời gian dài chăm chỉ làm việc. Một kỳ nghỉ ngắn với rất nhiều cảm xúc.
15/04/2022
19 12/ 2022

19/12/2022
Ngày 1 tháng 04 năm 2021, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 944 “Về việc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với dự án đầu tư mới”.
19 12/ 2022

19/12/2022
Bổ sung quy định xử lý không hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (Điều 26) tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính
15 12/ 2022

15/12/2022
Ngày 13/12/2022 vừa qua, Công ty TNHH Kiểm toán Win Win đã tổ chức thành công Hội thảo "Chuyển giá và các vấn đề nhà quản lý cần lưu ý" do Ông Nguyễn Tấn Sang, Giám đốc ...
25 11/ 2022

25/11/2022
Reporter: Mr. Nguyen Tan Sang - Manager Of Transfer Pricing Department