Tin tức

The maximum period of enjoyment of the sickness regime in a year for employees is calculated by working days excluding public holidays, Tet holidays and weekly rest days and is regulated below:
29/04/2022
Vừa qua, Ủy ban quốc tế về Chuẩn mực kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo (IAASB) đã công bố bản cập nhật Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) 600 sửa đổi, trong đó bổ sung những cân nhắc đặc biệt áp dụng cho các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) tập đoàn.
18/04/2022
Vừa qua, WinWin Audit đã có chuyến du lịch sau thời gian dài chăm chỉ làm việc. Một kỳ nghỉ ngắn với rất nhiều cảm xúc.
15/04/2022
Bản tin cập nhật những quy định mới có hiệu lực từ 2022.
13/04/2022
26 07/ 2022

26/07/2022
Ngày 25/7/2022 Văn phòng Chính phủ có công văn số 4648/VPCP-KTTH về việc nghiên cứu đề xuất giảm các loại thuế, phí.
26 07/ 2022

26/07/2022
Cục Thuế Hà Nội có công văn 32670/CTHN-TTHT hướng dẫn như sau:
25 07/ 2022

25/07/2022
Improving the taxpayer experience while surmounting operational difficulties that include a shrinking workforce are among goals the IRS has set for itself in the next five fiscal years.
25 07/ 2022

25/07/2022
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1421/QĐ-BTC về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.