Tin tức

The maximum period of enjoyment of the sickness regime in a year for employees is calculated by working days excluding public holidays, Tet holidays and weekly rest days and is regulated below:
29/04/2022
Vừa qua, Ủy ban quốc tế về Chuẩn mực kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo (IAASB) đã công bố bản cập nhật Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) 600 sửa đổi, trong đó bổ sung những cân nhắc đặc biệt áp dụng cho các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) tập đoàn.
18/04/2022
Vừa qua, WinWin Audit đã có chuyến du lịch sau thời gian dài chăm chỉ làm việc. Một kỳ nghỉ ngắn với rất nhiều cảm xúc.
15/04/2022
Bản tin cập nhật những quy định mới có hiệu lực từ 2022.
13/04/2022
27 09/ 2022

27/09/2022
Documentation requirements for refund claims involving the Sec.
23 09/ 2022

23/09/2022
If CFOs had a Magic 8 Ball, it would read: "Outlook not so good."
20 09/ 2022

20/09/2022
The AICPA's Financial Reporting Executive Committee (FinREC) issued a working draft of the AICPA Accounting and Valuation Guide, Business Combinations, which provides guidance and illustrations regarding the ...
19 09/ 2022

19/09/2022
Đó là yêu cầu của Chính phủ đối với Bộ Tài chính tại Nghị quyết số 121/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2022 được Chính phủ ban hành ngày 16/9.