Staff

我們最重要的資產是人
阮玉智- Win Win審計責任有限公司總經理
在WinWin審計公司,我們了解“人”是最重要的資產。
我們人事團隊是由近70名高素質人事組成的團隊,這些人員均受過越南領先的會計和審計大學的培訓。他們是非常年輕的人,有很大的抱負,渴望和活力. 他們不斷地學習,更新知識和經驗,以便能夠為客戶帶來日益優化和有效的解決方案和建議。
此外,我們建立了國內外專家網絡, 他們是律師,財務分析師,培訓專家,業務管理顧問,信息技術專家... 他們隨時準備為我們提供及時和有用的建議和解決方案。
因此,我們將為你提供最佳解決方案和最佳實踐,最新方法以及幫助你成功。
Huỳnh Thị Kim Cúc
Huỳnh Thị Kim Cúc
Trưởng nhóm Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế
Phạm Đỗ Đức Phong
Phạm Đỗ Đức Phong
Giám đốc Phụ trách Dịch vụ Kiểm toán và Soát xét
Bùi Thị Kim Quyên
Bùi Thị Kim Quyên
Trưởng phòng Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế
Đoàn Thị Kiều Oanh
Đoàn Thị Kiều Oanh
Trưởng phòng Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế
Lâm Anh Kiệt
Lâm Anh Kiệt
Trưởng phòng Chăm sóc và Phát triển Khách hàng
Nguyễn Tấn Sang
Nguyễn Tấn Sang
Giám đốc Phụ trách dịch vụ Chuyển giá
Nguyễn Ngọc Trí
Nguyễn Ngọc Trí
Thành viên sáng lập, Tổng Giám đốc
Huỳnh Thị Bích Nghĩa
Huỳnh Thị Bích Nghĩa
Kế toán trưởng
Mai Thị Tuyết Lan
Mai Thị Tuyết Lan
Giám đốc Phụ trách Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế
Trần Văn Tình
Trần Văn Tình
Trưởng phòng Kiểm toán
Trần Thị Oanh Kiều
Trần Thị Oanh Kiều
Trưởng phòng Dịch vụ Kiểm toán và Soát xét
Huỳnh Mỹ Ly
Huỳnh Mỹ Ly
Trưởng nhóm Dịch vụ Kiểm toán và Soát xét
Nguyễn Thị Thanh Trà
Nguyễn Thị Thanh Trà
Trưởng phòng Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế
Dương Thị Hiền
Dương Thị Hiền
Trưởng nhóm Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế
Nguyễn Viết Dũng
Nguyễn Viết Dũng
Kiểm toán viên
Nguyễn Hoàng Hạnh Dung
Nguyễn Hoàng Hạnh Dung
Trưởng nhóm Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế
Võ Thị Hà
Võ Thị Hà
Trưởng nhóm Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế
Nguyễn Đặng Nhân
Nguyễn Đặng Nhân
Trưởng nhóm Dịch vụ Kiểm toán và Soát xét
Đoàn Thị Liễu
Đoàn Thị Liễu
Trưởng nhóm Dịch vụ Kiểm toán và Soát xét
Phạm Tiến Trung
Phạm Tiến Trung
Trưởng nhóm Dịch vụ Kiểm toán và Soát xét
Phan Nguyễn Hà My
Phan Nguyễn Hà My
Trưởng nhóm Dịch vụ Kiểm toán và Soát xét