Phạm Tiến Trung
Phạm Tiến Trung
Trưởng nhóm Dịch vụ Kiểm toán và Soát xét
  HỌC VẤN
  Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán (Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013)
  Đang theo học chương trình Đào tạo Chứng chỉ Hành nghề Kiểm toán
  CHUYÊN MÔN
  Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo
  Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính
  KINH NGHIỆM
  Trưởng nhóm Kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Win Win (Từ năm 2019)
  Trưởng nhóm Kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán DFK (Từ năm 2013-2019)