Nguyễn Ngọc Trí
Nguyễn Ngọc Trí
Thành viên sáng lập, Tổng Giám đốc
  HỌC VẤN
  Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2005)
  Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Tài Chính-Ngân hàng, 2012
  Chứng chỉ Kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam CPA Việt Nam
  Chứng chỉ Hành nghề Đại lý thuế Việt Nam
  Đang theo học chương trình CPA Australia
  CHUYÊN MÔN
  Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo
  Tư vấn đầu tư
  Tư vấn thuế
  KINH NGHIỆM
  Thành viên sáng lập, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Win Win (Từ năm 2015-hiện nay)
  Thành viên sáng lập, Giám đốc khối Kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Win Win (Từ năm 2010-2014)
  Phó phòng Kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán U&I, thành viên hãng kiểm toán Baker Tilly (Từ năm 2005-2010)
  Thành viên sáng lập, Công ty Cổ phần đào tạo KPS (Từ năm 2018-nay)
  Thành viên sáng lập, Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư EPV (Từ năm 2018-nay)
  THÀNH VIÊN
  Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam VACPA
  Hội viên Hội Tư vấn thuế Việt Nam VTCA
  Thành viên Hiệp Hội Kế toán viên công chứng Úc, CPA Australia Association

  Ông Nguyễn Ngọc Trí đã có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tư vấn thuế, tư vấn đầu tư tại Việt Nam. Hiện tại, ông giữ chức vụ Tổng Giám đốc tại Công ty TNHH Kiểm toán Win Win và tập trung vào việc hoạch định chiến lược, thiết lập và mở rộng mạng lưới, tư vấn đầu tư, tư vấn giải pháp cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

  Trong những năm qua, Ông Trí vinh dự được các Hiệp hội đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các đối tác xúc tiến đầu tư vào Việt Nam chọn làm nhà tư vấn đầu tư ban đầu vào Việt Nam. Ông đã tham gia, gặp gỡ và tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài lần đầu gia nhập vào thị trường Việt Nam các kiến thức tổng quan về quy định đầu tư, hệ thống thuế, hệ thống kế toán, kiểm toán, các quy định về bảo hiểm, tiền lương, xuất nhập khẩu,...giúp cho nhà đầu tư có thêm thông tin hơn về Việt Nam để từ đó việc ra quyết định đầu tư được diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Năm 2018, ông cho ra đời ấn phẩm "Sổ tay hướng dẫn nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam" được các nhà đầu tư, khách hàng, đối tác đánh giá rất cao.

  Ông Trí đã cung cấp dịch vụ Kiểm toán, kế toán, tư vấn thuế, tư vấn đầu tư cho hàng trăm khách hàng đầu tư nước ngoài đến từ nhiều vùng lãnh thổ và quốc gia khác nhau, họ khác biệt nhau về văn hóa và khác biệt nhau về quan điểm kinh doanh. Vì thế, quá trình tư vấn, cung cấp dịch vụ đã giúp cho ông có nhiều kinh nghiệm trong việc lắng nghe nhu cầu, phân tích vấn đề, đề xuất giải pháp tối ưu với chi phí hợp lý. Làm việc với ông, khách hàng sẽ nhận được những tư vấn chuyên môn chất lượng cao, các giải pháp tối ưu từ thực tiễn tốt nhất.

  KINH NGHIỆM TIÊU BIỂU

  Cung cấp dịch vụ Kiểm toán, Kế toán, Tư vấn thuế cho hàng trăm khách hàng

  Cung cấp các giải pháp lựa chọn hình thức đầu tư vào Việt Nam cho các khách hàng là nhà đầu tư mới, giúp rút ngắn thời gian và chi phí khi triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam

  Hiện tại Ông đang tham gia nhóm giải pháp xây dựng và triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ kết hợp ứng dụng công nghệ và đồng thời, ông tập trung vào công tác đào tạo, huấn luyện dành cho cá nhân và tổ chức tại Việt Nam.

  .