Nguyễn Tấn Sang
Nguyễn Tấn Sang
Giám đốc Phụ trách dịch vụ Chuyển giá
  GIÁO DỤC
  LL.B (Kinh tế và Luật thành phố Hồ Chí Minh, 2012)
  Thí sinh LL.M (Thành phố Hồ Chí Minh
  KINH NGHIỆM
  Giải quyết tranh chấp
  Cơ sở hạ tầng
  KINH NGHIỆM
  Liên kết của ACCOUNT AUDIT(Từ năm 2015)
  Trợ lý pháp lý của ACCOUNT AUDIT (trong giai đoạn 2013 -2015)
  THÀNH VIÊN
  Thành phố Hồ Chí Minh

  Sau khi tốt nghiệp trường luật, ông Tiến bắt đầu sự nghiệp tại ATIM LAW FIRM và thực hành nói chung trong công ty và đầu tư. Trong hai năm đầu tiên, ông đã làm việc rất chăm chỉ và thành công trong việc giúp đỡ nhiều khách hàng nước ngoài khác nhau trong việc thành lập, mở rộng và tái cấu trúc doanh nghiệp tại Việt Nam. Sau đó, ông đã tập trung vào giải quyết tranh chấp và các dịch vụ cơ sở hạ tầng. Tiến đã thành công trong việc giúp nhiều khách hàng giải quyết tranh chấp thương mại thông qua cả đàm phán và tại các tòa án hoặc trung tâm trọng tài.

  Ông Tiến đã cho thấy thành viên nhóm tốt và cộng sự có thể đóng góp hiệu quả cho sự thành công của các dự án và vụ kiện của công ty.

  Ghi chú Kinh nghiệm:

  Giúp thành công một khách hàng Singapore giải quyết tranh chấp dịch vụ viễn thông quốc tế của mình thông qua đàm phán, thu hàng triệu đô la phí dịch vụ và thực thi

  Giúp thành công một khách hàng Hàn Quốc trong một tranh chấp hợp đồng thương mại, thu thập hàng triệu đô la và thực thi