Chính sách thuế đối với chuyển đổi doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp thông thường

29/07/2019, 10:07

Công văn số 2155/CT-TTHT về chính sách thuế đối với chuyển đổi doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp thông thường.

Ngày 06/05/2019, Cục thuế tỉnh Bắc Giang đã ban hành Công văn số 2155/CT-TTHT về chính sách thuế đối với chuyển đổi doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp thông thường. Nội dung cụ thể như sau: Trường hợp trước khi chuyển đổi từ doanh nghiệp chế xuất thành doanh nghiệp không hưởng chính sách doanh nghiệp chế xuất, Công ty đã nộp thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo yêu cầu của cơ quan Hải quan và nếu các tài sản này sau đó vẫn tiếp tục phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp sau chuyển đổi, thì Công ty được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng với giá trị còn lại của tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu trên.

Ý kiến của bạn