Từ khóa: tư vấn phát luật

Tổng cộng tìm thấy 2 tin trong 1 trang

29 07/ 2019

29/07/2019
Công văn số 2155/CT-TTHT về chính sách thuế đối với chuyển đổi doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp thông thường
18 03/ 2019

18/03/2019
Trường hợp Công ty trả thu nhập cho người lao động nước ngoài bằng ngoại tệ, thì phải quy đổi thu nhập đó thành Đồng Việt Nam để khấu trừ, kê khai và nộp thuế thu ...