Tin tức

The maximum period of enjoyment of the sickness regime in a year for employees is calculated by working days excluding public holidays, Tet holidays and weekly rest days and is regulated below:
29/04/2022
Vừa qua, Ủy ban quốc tế về Chuẩn mực kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo (IAASB) đã công bố bản cập nhật Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) 600 sửa đổi, trong đó bổ sung những cân nhắc đặc biệt áp dụng cho các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) tập đoàn.
18/04/2022
Vừa qua, WinWin Audit đã có chuyến du lịch sau thời gian dài chăm chỉ làm việc. Một kỳ nghỉ ngắn với rất nhiều cảm xúc.
15/04/2022
Bản tin cập nhật những quy định mới có hiệu lực từ 2022.
13/04/2022
23 07/ 2021

23/07/2021
HCMC – Following the recent wave of rising foreign investment in Vietnam, experts have forecast that the human resource structure will see a fundamental change once the foreign direct investment (FDI) flows to the ...
16 07/ 2021

16/07/2021
WinWin Audit ứng dụng E-Contract của FPT vào hoạt động
15 07/ 2021

15/07/2021
You may be one of the tens of thousands of smaller CPA firms performing smaller audits questioning how you can survive the competition for smaller audits with larger firms that can afford huge investments in new ...
14 07/ 2021

14/07/2021
Trên tinh thần thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Chính phủ, WinWin Audit đã quyết định cho toàn bộ nhân sự chuyển 100% hoạt động sang hình thức Online