7 THÁNG ĐẦU NĂM, NGÀNH THUẾ ĐÃ THỰC HIỆN MIỄN, GIẢM, GIA HẠN HƠN 78.500 TỶ ĐỒNG

08/08/2022, 08:46

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp các DN phục hồi sản xuất kinh doanh. Trong những tháng đầu năm ngành thuế đã tích cực triển khai các giải pháp miễn, giảm, gia hạn nộp thuế. Đến nay, tổng số tiền thuế hỗ trợ các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp đã lên tới trên 78.500 tỷ đồng.

Triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh của Quốc hội, Chính phủ, trong 7 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế đã thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB theo Nghị định 32/2022/NĐ-CP. Tính đến hết ngày 22/7, số tiền thuế đề nghị được gia hạn là 1.458 tỷ đồng. Tiếp đó cơ quan thuế đã thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP của Chính phủ ước tính tổng số thuế đã gia hạn khoảng 41.600 tỷ đồng, trong đó: thuế GTGT kỳ tháng 5, tháng 6 và quý 2/2022 được gia hạn ước khoảng 16.600 tỷ đồng; thuế TNDN quý 2/2022 ước khoảng 25.000 tỷ đồng.

Triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Tổng cục Thuế đã triển khai giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ được quy định cụ thể. Tính đến  31/07/2022, ước tính làm giảm thu NSNN là khoảng 12.000 tỷ đồng. Giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022, ước tính làm giảm thu NSNN trong 7 tháng đầu năm 2022 khoảng 736,5 tỷ đồng.

Việc giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn; giảm 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa theo Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 từ ngày 01 tháng 4 năm 2022, ước tính làm giảm thu NSNN trong 7 tháng đầu năm 2022 khoảng 8.909 tỷ đồng.

Giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định tại Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021, có hiệu lực từ 01/01/2022 đến 30/6/2022, ước tính làm giảm thu NSNN trong 6 tháng đầu năm 2022 khoảng 900 tỷ đồng.

Cùng với việc thực hiện các chính sách thuế mới được ban hành, cơ quan thuế tiếp tục triển khai nghiêm túc các chính sách hỗ trợ DN và người dân đã triển khai trong năm 2021 vẫn còn hiệu lực. Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 406/NQ- UBTVQH15 ban hành từ cuối năm 2021 đã ảnh hưởng làm giảm thu ngân sách năm 2022 khoảng 6.133 tỷ đồng. Trong đó, việc giảm 30% tỷ lệ tính thuế GTGT làm giảm khoảng 1.116 tỷ đồng; giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2021 giảm khoảng 1.388 tỷ đồng; miễn thuế quý 3, quý 4 đối với hộ, cá nhân kinh doanh khoảng 3.629 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 103/2021/NĐ-CP của Chính phủ giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước kể từ ngày 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022, ước tính làm giảm thu NSNN trong 5 tháng đầu năm 2022 khoảng  6.554,7 tỷ đồng.

Việc thực hiện giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày 01/01/2021 đến hết 31/12/2021 theo Nghị quyết 1148/2020/UBTVQH14, làm giảm thu ngân sách của tháng 1/2022 khoảng 200 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, việc triển khai triển khai các gói miễn giảm, gia hạn tiền thuế đã trực tiếp hỗ trợ nguồn lực tài chính cho người dân, doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh và đã tác động tích cực đến công tác thu ngân sách trong 7 tháng đầu năm và các tháng tiếp theo./.

Ý kiến của bạn