Ứng dụng E-Contract

16/07/2021, 20:38
Download

Trong tháng 7.2021, WinWin Audit đã chọn FPT làm đơn vị cung ứng giải pháp E-Contract vào hoạt động giao dịch kinh doanh.

Giải pháp này sẽ giúp WinWin Audit tinh gọn quy trình, giảm chi phí quản lý, lưu trữ hợp đồng, đồng thời tiết kiệm phần lớn chi phí cho việc chuyển phát hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

Hợp đồng điện tử FPT E-Contract là nhóm giải pháp số nổi bật trong bộ sản phẩm chuyển đổi số của FPT, giúp các tổ chức, doanh nghiệp tối ưu quy trình làm việc, giảm thiểu lưu trữ và trình ký bản cứng, tăng hiệu suất làm việc. Đặc biệt, giải pháp Hợp đồng điện tử FPT.eContract, ra mắt cuối tháng 5.2020, hướng tới mô hình các tổ chức, doanh nghiệp không giấy tờ, tối ưu vận hành, tiết kiệm chi phí cũng như thời gian. Giải pháp FPT.eContract được FPT xây dựng trên nền tảng nghiên cứu đầy đủ các luật và nghị định, quy định liên quan. Bên cạnh đó, hệ thống áp dụng các biện pháp bảo mật 24/7 chống tấn công và mất mát dữ liệu, giúp doanh nghiệp, tổ chức hoàn toàn yên tâm khi thực hiện quy trình ký hay lưu trữ quản lý hợp đồng trên nền tảng.

FPT.eContract là hệ thống đầu tiên tại Việt Nam cho phép thực hiện toàn bộ quy trình từ khởi tạo hợp đồng, xác định vai trò ký, ký kết và lưu trữ, quản lý hợp đồng trên cùng một nền tảng số. Doanh nghiệp, tổ chức dễ dàng thực hiện ký kết hàng loạt hợp đồng cùng lúc chỉ trong thời gian tính bằng phút. Việc ứng dụng giải pháp này giúp doanh nghiệp, tổ chức không mất chi phí in ấn, chuyển phát cũng như lưu trữ hợp đồng, loại trừ rủi ro thất lạc hợp đồng, từ đó không làm gián đoạn việc ký kết vì bất cứ lý do khách quan nào. Hợp đồng điện tử FPT.eContract có thể áp dụng với mọi mô hình doanh nghiệp, mọi loại hợp đồng, tài liệu, chứng nhận điện tử.

Giải pháp hợp đồng điện tử FPT.eContract được kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc cách mạng phương thức ký kết trong hoạt động kinh doanh và thương mại tại Việt Nam trong thời gian tới.

Your comment