Từ khóa: "giảm 30% thuế TNDN"

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

09 07/ 2020

09/07/2020
Nhằm kịp thời hỗ trợ khó khăn cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi tác động Covid-19, ngày 19/6/2020, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chính sách giảm thuế TNDN cho ...