Kế toán

30 03/ 2022

30/03/2022
Vừa qua, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Cổng TTĐT dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) và triển khai ứng dụng eTax Mobile.
23 03/ 2022

23/03/2022
Với mục tiêu “80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động” nên trong thời gian vừa ...
23 03/ 2022

23/03/2022
Từ ngày 21/3, Tổng cục Thuế đã chính thức khai trương Cổng TTĐT dành cho nhà cung cấp nước ngoài kê khai và nộp thuế tại Việt Nam. Nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) chỉ cần ...
23 03/ 2022

23/03/2022
Nguyên tắc tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành về thuế GTGT, thuế TNCN và các văn bản quy phạm ...