Kế toán

18 04/ 2022

18/04/2022
Vừa qua, Ủy ban quốc tế về Chuẩn mực kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo (IAASB) đã công bố bản cập nhật Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) 600 sửa đổi, trong đó bổ sung ...
05 04/ 2022

05/04/2022
Quý I năm 2022, tổng thu NSNN do cơ quan thuế quản lý ước đạt 389.320 tỷ đồng, bằng 33,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 105,3% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó thu nội địa ...
05 04/ 2022

05/04/2022
Không chỉ khẳng định vai trò xung kích trong các hoạt động phong trào thiện nguyện vì cộng đồng, các đoàn viên, thanh niên KTNN, đặc biệt là các kiểm toán viên còn luôn tiên ...
30 03/ 2022

30/03/2022
Vừa qua, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Cổng TTĐT dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) và triển khai ứng dụng eTax Mobile.