WinWin Audit thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ phòng Covid

14/07/2021, 21:24

Trước tình hình diễn biến phức tạp của Covid 19 trên địa bàn Hồ Chí Minh, Bình Dương, nơi WinWin Audit có 2 trụ sở hoạt động với gần 70 nhân sự, để đảm bảo an toàn cho toàn bộ nhân viên, Ban lãnh đạo Công ty quyết định thực hiện áp dụng giãn cách và làm việc 100% tại nhà, mọi hoạt động được thực hiện trên môi trường Online. Một số hoạt động bị ảnh hưởng, do phải tương tác trực tiếp với khách hàng, nhưng cơ bản gần như công ty vẫn duy trì được hệ thống, duy trì hoạt động và vẫn đảm bảo tiến độ công việc theo yêu cầu.

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ftltvietnam.vn%2Fupload%2Fimages%2Fbitrix24-5.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftltvietnam.vn%2Ftim-hieu-chi-tiet-ve-phan-mem-bitrix24.html&tbnid=vsB7ElXePcWsyM&vet=12ahUKEwisy9Go3eLxAhX0H7cAHW6aBAYQMygoegUIARDvAQ..i&docid=bQmCNXHYne8CCM&w=510&h=425&q=h%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh%20bitrix24&ved=2ahUKEwisy9Go3eLxAhX0H7cAHW6aBAYQMygoegUIARDvAQ

Để có sự chuyển đổi sang 100% trên môi trường làm việc Online, Công ty đã có sự chuẩn bị từ hơn 1 năm qua, từ đợt Covid 19 đầu tiên bùng phát vào năm 2020. Nhận thấy việc ứng dụng công nghệ, số hoá là vấn đề bắt buộc nếu muốn tồn tại và phát triển, chỉ là vấn đề thời gian, Ban lãnh đạo WinWin Audit quyết tâm thực hiện sự chuyển đổi, và đến thời điểm này, hệ thống đã phát huy tác dụng do giới hạn và giãn cách. 

Việc ứng dụng số hoá thành công và đảm bảo hoạt động thông suốt, giúp Công ty đảm bảo thực hiện, cung ứng dịch vụ ổn định và kịp thời đến với khách hàng, qua đó duy trì được hoạt động, đảm bảo nguồn thu nhập cho nhân viên. Đây là nguồn động lực lớn nhất mà Ban lãnh đạo công ty hướng đến, không để cho khách hàng và nhân viên công ty bị ảnh hưởng bởi Covid 19.

Thông qua câu chuyện của chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kể cả các bài học thất bại để giúp cho các doanh nghiệp SMEs, khối doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ bị tác động bởi Covid 19 có thể trang bị công cụ và kiến thức nhằm nâng cao năng lực quản lý, nâng cao khả năng chịu đựng, đảm bảo sự linh hoạt, dễ thích ứng trước diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường trong tương lai.

 

Your comment