Specialized news

13 02/ 2023

13/02/2023
- Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:+ Tại Điều 19 quy định về xử lý hóa đơn có sai sót:
23 08/ 2022

23/08/2022
Ngày 17/8, tại Trụ sở Tổng cục Thuế, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (BBGN) với Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA). Phó ...
03 08/ 2022

03/08/2022
Bộ Nhân sự của Singapore ngày 20/7/2022 đăng bài viết về: Báo cáo kết quả chung cuộc kiểm toán chuyên đề của KTNN Singapore (AGO) về các hợp đồng chi tiêu và mua sắm liên ...
06 06/ 2022

06/06/2022
Vừa qua, Tập đoàn Tư vấn và Nghiên cứu công nghệ Gartner (trụ sở tại bang Connecticut) đã hoàn thành một cuộc nghiên cứu đánh giá về những thách thức các nhà lãnh đạo ...
24 05/ 2022

24/05/2022
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 23/5/2022 phê duyệt Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2030.
18 04/ 2022

18/04/2022
Vừa qua, Ủy ban quốc tế về Chuẩn mực kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo (IAASB) đã công bố bản cập nhật Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) 600 sửa đổi, trong đó bổ sung ...