Vừa qua, công ty TNHH Kiểm Toán Win Win đã tổ chức buổi hội thảo liên quan đến chủ đề chuyển nhượng vốn mà các doanh nghiệp đang rất quan tâm
18/10/2022
The maximum period of enjoyment of the sickness regime in a year for employees is calculated by working days excluding public holidays, Tet holidays and weekly rest days and is regulated below:
29/04/2022
Vừa qua, Ủy ban quốc tế về Chuẩn mực kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo (IAASB) đã công bố bản cập nhật Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) 600 sửa đổi, trong đó bổ sung những cân nhắc đặc biệt áp dụng cho các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) tập đoàn.
18/04/2022
Vừa qua, WinWin Audit đã có chuyến du lịch sau thời gian dài chăm chỉ làm việc. Một kỳ nghỉ ngắn với rất nhiều cảm xúc.
15/04/2022
31 07/ 2023

31/07/2023
Ngày 21/07/2023, công ty TNHH Kiểm toán Win Win tổ chức thành công lễ tổng kết năm 2023 với sự tham gia của toàn thể nhân viên công ty.
24 07/ 2023

24/07/2023
The IRS provided transition relief regarding the change in the required beginning date for required minimum distributions (RMDs) under the SECURE 2.0 Act in Notice 2023-54, issued Friday.
24 07/ 2023

24/07/2023
Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức ...
17 07/ 2023

17/07/2023
Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và Nghị ...
13 07/ 2023

13/07/2023
- Căn cứ Điều 2 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung các khổ 1,2,3,4 Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính, ...
06 07/ 2023

06/07/2023
A few clicks of the mouse could save practitioners a ton of time by assisting them in determining whether they need to apply the requirements of AR-C Section 70, Preparation of Financial Statements, when their ...