The maximum period of enjoyment of the sickness regime in a year for employees is calculated by working days excluding public holidays, Tet holidays and weekly rest days and is regulated below:
29/04/2022
Vừa qua, Ủy ban quốc tế về Chuẩn mực kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo (IAASB) đã công bố bản cập nhật Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) 600 sửa đổi, trong đó bổ sung những cân nhắc đặc biệt áp dụng cho các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) tập đoàn.
18/04/2022
Vừa qua, WinWin Audit đã có chuyến du lịch sau thời gian dài chăm chỉ làm việc. Một kỳ nghỉ ngắn với rất nhiều cảm xúc.
15/04/2022
Bản tin cập nhật những quy định mới có hiệu lực từ tháng 03/2022
13/04/2022
15 08/ 2022

15/08/2022
Cục Thuế Hà Nội có công văn 39061/CTHN-TTHT hướng dẫn như sau:
15 08/ 2022

15/08/2022
Bộ Tài chính khẳng định, việc điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu MFN (áp dụng cho các quốc gia thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam) từ ...