WinWin Audit Newsletter

13/04/2022, 14:46
Bản tin cập nhật những quy định mới có hiệu lực từ 2022.
13/04/2022, 14:39
23 07/ 2021

23/07/2021
HCMC – Following the recent wave of rising foreign investment in Vietnam, experts have forecast that the human resource structure will see a fundamental change once the foreign direct investment (FDI) flows to the ...
16 07/ 2021

16/07/2021
WinWin Audit ứng dụng E-Contract của FPT vào hoạt động
23 03/ 2021

23/03/2021
Theo nhận định của các chuyên gia, dưới tác động mạnh mẽ của hạ tầng cùng làn sóng chuyển dịch nhà máy khỏi Trung Quốc sẽ đẩy mạnh thị trường bất động sản (BĐS) ...
09 07/ 2020

09/07/2020
Nhằm kịp thời hỗ trợ khó khăn cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi tác động Covid-19, ngày 19/6/2020, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chính sách giảm thuế TNDN cho ...