The maximum period of enjoyment of the sickness regime in a year for employees is calculated by working days excluding public holidays, Tet holidays and weekly rest days and is regulated below:
29/04/2022
Vừa qua, Ủy ban quốc tế về Chuẩn mực kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo (IAASB) đã công bố bản cập nhật Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) 600 sửa đổi, trong đó bổ sung những cân nhắc đặc biệt áp dụng cho các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) tập đoàn.
18/04/2022
Vừa qua, WinWin Audit đã có chuyến du lịch sau thời gian dài chăm chỉ làm việc. Một kỳ nghỉ ngắn với rất nhiều cảm xúc.
15/04/2022
Bản tin cập nhật những quy định mới có hiệu lực từ tháng 03/2022
13/04/2022
09 07/ 2020

09/07/2020
什麼是企業分離? 程序和檔案? 執行企業分離手續的注意事項
09 07/ 2020

09/07/2020
到2020年總營業額不超過兩千億越盾的企業將可減免2020年應納企業所得稅的30%。
16 05/ 2020

16/05/2020
2020年5月14日下午,在Vita Palace會議中心,WinWin ...
10 04/ 2020

10/04/2020
在向越南的新投資者提供諮詢的過程中,我們收到了許多與增值稅(VAT)退款有關的問題,例如:我們可以增值稅退款嗎?; 如果可以,退還增值稅的條件是什麼?; ...
31 03/ 2020

31/03/2020
延長繳稅時間由於COVID 19的影響