專業新聞

07 03/ 2022

07/03/2022
Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hiện hành, đối với các cá nhân là người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nếu bị mất việc làm, không có thu ...
02 03/ 2022

02/03/2022
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/2/2022 về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
01 03/ 2022

01/03/2022
Cách chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác; tiền lương làm căn cứ bồi thường tai nạn lao động, mức thu lệ phí trước bạ mới… là những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng ...
28 02/ 2022

28/02/2022
Nhằm hướng dẫn cho người nộp thuế hiểu đúng về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, Cục Thuế Hà Nội đã có hướng dẫn chi ...
25 02/ 2022

25/02/2022
Việt Nam vừa ký kết và gia nhập Hiệp định đa phương thực hiện các biện pháp liên quan đến Hiệp định thuế về ngăn ngừa xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận ...
23 02/ 2022

23/02/2022
Tổng cục Thuế vừa có Văn bản số 346/TCT-DNNCN gửi Hội Tư vấn Thuế Việt Nam và một số doanh nghiệp trả lời các vướng mắc về khai thuế thay, nộp thuế thay đối với ...