專業新聞

19 03/ 2022

19/03/2022
Luật này quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.
19 03/ 2022

19/03/2022
Luật này quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.
17 03/ 2022

17/03/2022
Luật này quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.
15 03/ 2022

15/03/2022
Ngày 18/2/2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Chỉ thị số 154/CT-KTNN về việc “Tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán ...
11 03/ 2022

11/03/2022
eTax Mobile - Ứng dụng dịch vụ thuế điện tử do Tổng cục thuế và nhà thầu phát triển. Ứng dụng được cài đặt trên thiết bị thông minh: di động, máy tính bảng… trên ...