Tin chuyên ngành

15 01/ 2022

15/01/2022
Đây là một phần nội dung trong Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội vừa được Quốc hội thông qua.
13 01/ 2022

13/01/2022
Bản tin tháng sẽ được phát hành mỗi tháng một số, nhằm cung cấp các thông tin hữu ích về lĩnh vực Thuế, Kế Toán - Kiểm Toán. Bản tin tháng giúp cho độc giả có thể theo ...
07 01/ 2022

07/01/2022
Practitioners who perform single audits have more clarity about requirements and procedures related to two key federal government COVID-19 relief programs, and more information from the Office of Management and Budget ...
06 01/ 2022

06/01/2022
Tổng số tiền nợ thuế do ngành thuế quản lý ước ở mức 104.042 tỉ đồng tính đến thời điểm 31-12-2021, tăng khoảng 15% so với thời điểm cuối năm 2020.