Nguyễn Tấn Sang
Nguyễn Tấn Sang
Giám đốc Phụ trách dịch vụ Chuyển giá
  HỌC VẤN
  Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán (Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009)
  Chứng chỉ Kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam CPA Việt Nam
  Chứng chỉ Hành nghề Đại lý thuế Việt Nam
  Khóa đào tạo về lập hồ sơ phân tích giá thị trường của Bureau van Dijk (Singapore)
  CHUYÊN MÔN
  Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo
  Tư vấn chuyển giá
  Tư vấn thuế
  Kế toán và các dịch vụ liên quan
  Dịch vụ soát xét đặc biệt
  KINH NGHIỆM
  Giám đốc Khối Chuyển giá, thành viên góp vốn Công ty TNHH Kiểm toán Win Win (từ 2018 đến nay)
  Giám đốc khối kiểm toán, tư vấn thuế Công ty TNHH Kiểm toán Win Win (từ 2016 đến 2017)
  Giảng viên thỉnh giảng trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An
  Phó Giám đốc, Thành viên góp vốn Công ty Kiểm toán ASG (từ 2015 đến 2016)
  Trưởng phòng Phụ trách dịch vụ Kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Win Win (từ năm 2013 đến 2015)
  Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán NBB)
  Trưởng nhóm Kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Crowe Horwath Việt Nam
  Trưởng nhóm Kiểm toán Công ty Kiểm toán AASCS
  THÀNH VIÊN
  Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam VACPA
  Hội viên Hội tư vấn thuế Việt Nam

  Ông Nguyễn Tấn Sang đã có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tư vấn thuế, tư vấn đầu tư, tư vấn niêm yết chứng khoán, tư vấn M&A tại Việt Nam. Hiện tại, ông giữ chức vụ Giám đốc Khối Chuyển giá tại Công ty TNHH Kiểm toán Win Win và tập trung vào việc phát triển dịch vụ Chuyển giá cho các công ty đa quốc gia tại Việt Nam.

  Trước khi giữ chức vụ Giám đốc dịch vụ Chuyển giá, Ông Sang đã có nhiều năm trong vai trò quản lý dịch vụ kiểm toán, kế toán, tư vấn thuế, soát xét tại Kiểm toán Win Win. Ông đã cung cấp dịch vụ cho hàng trăm khách hàng là doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp Việt Nam đầy đủ các loại hình TNHH, Cổ phần...

  Hiện nay, Ông Sang tập trung thời gian vào phát triển dịch vụ Chuyển giá tại Việt Nam. Hiện tại Win Win là một trong những công ty đầu tiên ở Việt Nam phục vụ khách hàng soạn thảo hồ sơ chuyển giá tiệm cận với các hướng dẫn được khuyến nghị (BEPS Actions) của OECD và được khách hàng đánh giá cao về chất lượng.

  KINH NGHIỆM TIÊU BIỂU

  Cung cấp dịch vụ Kiểm toán, Kế toán, Tư vấn thuế cho hàng trăm khách hàng

  Cung cấp dịch vụ Rà soát đặc biệt và tư vấn M&A cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước