Mai Thị Tuyết Lan
Mai Thị Tuyết Lan
Giám đốc Phụ trách Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế
  HỌC VẤN
  Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán (Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh, 2009)
  Chứng chỉ Kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam CPA Việt Nam
  Chứng chỉ Hành nghề Đại lý thuế Việt Nam
  CHUYÊN MÔN
  Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo
  Kế toán và các dịch vụ liên quan
  Tư vấn thuế
  Dịch vụ soát xét đặc biệt
  KINH NGHIỆM
  Giám đốc Khối Kế toán Công ty TNHH Kiểm toán Win Win (từ 2017 đến nay)
  Trưởng phòng Dịch vụ Kế toán Công ty Kiểm toán Win Win (từ 2014 đến 2017)
  Trưởng nhóm Phụ trách dịch vụ Kiểm toán, Kế toán tại Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam (AACC) (Từ năm 2011-2014)
  THÀNH VIÊN
  Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam VACPA
  Hội viên Hội tư vấn thuế Việt Nam

  Bà Mai Thị Tuyết Lan đã có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tư vấn thuế, tư vấn đầu tư tại Việt Nam. Hiện tại, Bà Lan giữ chức vụ Giám đốc Dịch vụ Kế toán và Tư vấn tại Công ty TNHH Kiểm toán Win Win.

  Trước khi gia nhập Win Win, Bà Lan là thành viên và là Trưởng nhóm phụ trách dịch vụ Kiểm toán, Kế toán tại Công ty Kiểm toán AACC. Sau đó, Bà gia nhập Kiểm toán Win Win năm 2014 và giữ chức vụ Trưởng phòng nghiệp vụ. Sau đó, vào năm 2017 Bà Lan được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc dịch vụ Kế toán. Bà Lan đã cung cấp dịch vụ Kế toán, tư vấn thuế cho hàng trăm khách hàng đến từ nhiều quốc gia khác nhau và được khách hàng đánh giá rất cao về chất lượng và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.

  Hiện tại, Bà Lan tập trung chuyên biệt vào lĩnh vực Kế toán và Tư vấn, với mục tiêu sẽ đưa dịch vụ Kế toán của Win Win vào top 10 công ty cung cấp dịch vụ Kế toán lớn nhất Việt Nam.

  KINH NGHIỆM TIÊU BIỂU

  Cung cấp dịch vụ Kiểm toán, Kế toán, Tư vấn thuế cho hàng trăm khách hàng

  Cung cấp dịch vụ Rà soát đặc biệt và tư vấn M&A cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước