Từ khóa: "refundvat"

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

10 04/ 2020

10/04/2020
Trong quá trình tư vấn cho khách hàng là những nhà đầu tư mới đến Việt Nam, tôi đã nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT), ...