Tin chuyên ngành

29 11/ 2021

29/11/2021
Tại Hội nghị trực tuyến đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) vượt qua dịch COVID-19 do Tổng cục Hải quan tổ chức mới đây, nhiều DN FDI thành viên của Liên minh Diễn đàn kinh ...
25 11/ 2021

25/11/2021
Tổng cục Thuế đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển sang phương thức quản lý thuế điện tử nhằm cung cấp nhiều hơn nữa các dịch vụ tiện ích cho ...
25 11/ 2021

25/11/2021
Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành kế toán, kiểm toán không chỉ nhằm phục vụ tốt hơn cho phát triển kinh tế mà còn đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, dịch chuyển ...
24 11/ 2021

24/11/2021
Để nâng cao tính pháp lý của việc sử dụng, quản lý hóa đơn, chứng từ, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã bổ sung 1 chương quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử ...