CĐCS Công ty TNHH Kiểm toán Win Win tổ chức Đại hội II nhiệm kỳ 2020-2021 thành công tốt đẹp

10/01/2020, 20:05

Ngày 10/01/2020, tại trụ sở Công ty TNHH Kiểm toán Win Win đã diễn ra Đại hội II nhiệm kỳ 2020-2021. Thành phần tham dự Đại hội gồm: Ban lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty, cùng 46 đoàn viên và NLĐ trong Công ty.

Theo báo cáo trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2019-2020, Công đoàn Công ty đã cố gắng trong công tác tổ chức thực hiện và đạt được kết quả đáng khích lệ. Công đoàn Công ty đã tạo nên những hoạt động đem lại hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra. Mọi hoạt động của Công đoàn Công ty luôn nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng nhiệt tình trong đội ngũ đoàn viên, NLĐ. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty luôn quan tâm và thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động, đảm bảo thu nhập ổn định; 100% NLĐ trong Công ty được ký hợp đồng lao động, đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ. BCH Công đoàn luôn sát cánh cùng NLĐ để giải quyết những phát sinh trong quá trình làm việc từ đó tạo điện kiện thuận lợi để đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác.

Toàn cảnh đại hội CĐCS Công ty TNHH Kiểm toán Win Win lần II nhiệm kỳ 2020-2021 

Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu, phương châm và nhiệm vụ trong thời gian tới, tiếp tục tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, chú trọng đến vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Kết thúc Đại hội, các đại biểu đã bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2021 gồm 6 đồng chí. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc buổi sáng cùng ngày.

Ý kiến của bạn