Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây

Thuế TNCN đối với người nước ngoài đã kết thúc hợp đồng và rời khỏi Việt Nam


Thuế TNCN đối với người nước ngoài đã kết thúc hợp đồng và rời khỏi Việt Nam

Doanh nghiệp có lao động là người nước ngoài, đã kết thúc hợp đồng và rời khỏi Việt Nam từ đầu tháng 03/2015 thì trong năm 2015 người lao động này được xác định là cá nhân không cư trú tại Việt Nam, thu nhập chịu thuế năm 2015 được kê khai và nộp thuế TNCN theo thuế suất 20% và không phải quyết toán thuế khi rời Việt Nam.

 
 

Công văn 31787/CT-HTr ngày 17/05/2016 của Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn về chính sách thuế Thu nhập cá nhân như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Chương I quy định cá nhân cư trú và không cư trú như sau:

+ Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo hướng dẫn tại điểm này là sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam.

Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam.

+ Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện nêu trên.

 Tại Khoản 1 Điều 18 Chương III quy định căn cứ tính thuế đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương tiền công như sau: đối với cá nhân không cư trú thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (x) với thuế suất 20%.

Căn cứ tại Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, quy định hoàn thuế thu nhập cá nhân như sau:

Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.

Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này.

Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

Căn cứ Công văn số 1657/TCT-TNCN ngày 20/04/2016 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân khi cá nhân thay đổi tình trạng cư trú.

Căn cứ quy định trên, trường hợp doanh nghiệp có nhân viên là người nước ngoài đến Việt Nam, đến ngày 31/03/2015 nhân viên kết thúc hợp đồng lao động và rời khỏi Việt Nam thì trong năm 2015 nhân viên này được xác định là cá nhân không cư trú tại Việt Nam, thu nhập chịu thuế trong năm 2015 của nhân viên này kê khai và nộp thuế TNCN theo thuế suất 20% và không phải quyết toán thuế khi rời Việt Nam. Việc thay đổi tình trạng cư trú đã dẫn đến số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp thì cá nhân thực hiện làm hồ sơ hoàn thuế theo hướng dẫn tại Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Tuy nhiên nhân viên này đã về nước, do vậy doanh nghiệp hướng dẫn cá nhân làm hồ sơ hoàn số thuế nộp thừa hoặc làm các thủ tục ủy quyền theo quy định.

Hướng dẫn tại Công văn 31787/CT-HTr ngày 17/05/2016 của Cục Thuế TP Hà Nội


 
 

Những tin cũ hơn

Liên hệ
Nguyễn Ngọc Trí
Tổng Giám đốc

tri.nguyen@winwinaudit.com.vn
Tel: 0274 3 818 525 Ext: 103

Võ Đình Long
Phó Tổng Giám đốc

long.vo@winwinaudit.com.vn
Tel: 0274 3 818 525 Ext: 103

Nguyễn Tấn Sang
Giám đốc

sang.nguyen@winwinaudit.com.vn  
Tel: 0274 3 818 525 Ext: 110

Mai Thị Tuyết Lan
Giám đốc
lan.mai@winwinaudit.com.vn  
Tel: 0274 3 818 525 Ext: 109