Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây

Khấu trừ thuế đối với chi phí phúc lợi cho người lao động


Khấu trừ thuế đối với chi phí phúc lợi cho người lao động

Công văn số 2337/TCT-CS ngày 30/5/2016 về khấu trừ thuế đối với chi phí phúc lợi cho người lao động.

 1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“… Khoản chi có tính chất phúc li chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, h của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điu trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, m đau; chỉ khen thưởng con của người lao động có thành tích tt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày l, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyn khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao đng hướng dn tại đim 2.6, bảo him hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại đim 2.11 Điu này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng s chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp…

Căn cứ quy định nêu trên thì:

- Đối với khoản chi phí tư vấn thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài:Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất nêu tại công văn số 410/CT-TT&HT ngày 21/3/2016 của Cục thuế thành phố Hải Phòng khoản chi phí tư vấn thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài không phục vụ sản xuất kinh doanh đồng thời không được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi do đó không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
 
- Đối với khoản chi phí tư vấn khám sức khỏe cho người nước ngoài là một khâu trong quá trình chăm sóc sức khỏe từ tư vấn đến khám, chữa bệnh cho người lao động do đó được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định nêu trên.
 
2. Về thuế thu nhập cá nhân

Tại điểm đ.7, khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân như sau:

“… Các khoản li ích khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao động như: chi trong các ngày nghỉ, lễ; thuê các dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế cho đích danh một hoặc một nhóm cá nhân; chỉ cho người giúp việc gia đình như lái xe, người nu ăn, người làm các công việc khác trong gia đình theo hợp đồng...”

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Công ty phát triển Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng (NHIZ) ký hợp đồng thuê tư vấn về thuế thu nhập cá nhân cho đích danh cá nhân hoặc một nhóm cá nhân thì khoản chi này phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Chi tiết xem tại Công văn 2337/TCT-CS
Winwin st

 
 

Những tin cũ hơn

Liên hệ
Nguyễn Ngọc Trí
Tổng Giám đốc

tri.nguyen@winwinaudit.com.vn
Tel: 0274 3 818 525 Ext: 103

Võ Đình Long
Phó Tổng Giám đốc

long.vo@winwinaudit.com.vn
Tel: 0274 3 818 525 Ext: 103

Nguyễn Tấn Sang
Giám đốc

sang.nguyen@winwinaudit.com.vn  
Tel: 0274 3 818 525 Ext: 110

Mai Thị Tuyết Lan
Giám đốc
lan.mai@winwinaudit.com.vn  
Tel: 0274 3 818 525 Ext: 109