Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây

Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn viết sai đã kê khai thuế


Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn viết sai đã kê khai thuế

1. Điều chỉnh hoá đơn sai không ảnh hưởng đến số tiền:
 
VD: Ngày 2/12/2015 phát hiện hoá đơn số 0000568, ký hiệu AB/12P, ngày 19/10/2015. (Sai mã số thuế, Hoá đơn này 2 bên đã kê khai vào tháng 08/2015).
 
Cách xử lý:

- Lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai

- Lập hoá đơn điều chỉnh: Số 0000895, ký hiệu AB/12P, ngày 2/12/2015 (Lập vào ngày hiện tại), cụ thể như sau: 
 
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Điều chỉnh mã số thuế đã ghi trên hoá đơn số 0000568, ký hiệu AB/12P, ngày 19/10/2015 là: 0101238686 thành 0101256868 \ \ \ \
           
 Cộng tiền hàng:                                                                       \
Thuế suất GTGT:  \  , Tiền thuế GTGT:     \
Tổng cộng tiền thanh toán:       \
Số tiền viết bằng chữ:               \
 
Cách kê khai thuế: Kê khai hoá đơn điều chỉnh trên vào kỳ hiện tại là tháng 12/2015.

- Bên bán kê khai vào bảng kê bán ra. Chỉ tiêu [9]: Doanh số ghi bằng "0"

- Bên mua kê vào bảng kê mua vào. Chỉ tiêu [9]: Giá trị mua vào ghi bằng "0"
 
2. Điều chỉnh hoá đơn sai ảnh hưởng đến số tiền:

Ví dụ: Ngày 11/03/2014 Công ty ABC bán 10 máy tính xách tay VAIO cho Công ty Winwin. Và đã xuất hóa đơn số 0006789, ký hiệu TU/12P, ngày 11/03/2015. Đơn giá chưa thuế GTGT là 10.000.00 vnđ/ chiếc.Và 2 bên đã kê khai hóa đơn đó vào tháng 3/2014.
 
Nhưng đến ngày 02/05/2014: Công ty Winwin phát hiện đơn giá ghi trên hóa đơn sai so với hợp đồng đã ký. Công ty ABC phải lập hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá theo hợp đồng cho 10 máy tính trên với giá 1.000.000/chiếc. 

a. Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm như sau:

- Sau khi 2 bên đã lập biên bản điều chỉnh Công ty ABC căn cứ biên bản và lập hóa đơn điều chỉnh số 0008686, ký hiệu TU/12P, ngày 02/05/2015 như sau:
 
Chú ý: Ngày lập hóa đơn điều chỉnh là ngày hiện tại và không được ghi số âm (-)
 
                                      Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                                         Ký hiệu: TU/12P
                                                           Liên 1: Lưu                             Số:         0008686
 Ngày..02...tháng.5...năm 2015
 
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY ABC
Mã số thuế:
Địa chỉ:
Điện thoại:............Số tài khoản.......
Họ tên người mua hàng: Công ty Winwin
Tên đơn vị.........
Mã số thuế: 
Địa chỉ: 
Hình thức thanh toán:..Số tài khoản…
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Điều chỉnh giảm đơn giá cho hóa đơn  số 0006789, ký hiệu TU/12P, ngày 11/03/2015. Chiếc 10 1.000.000 10.000.000
           
   Cộng tiền hàng:                                                                                        10.000.000
Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                                 1.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                            11.000.000
Số tiền viết bằng chữ:. Mười một triệu đồng.
 
b. Tại bảng kê của tờ khai thuế GTGT tháng 05/2014 này được lập như sau:
 
- Công ty ABC: Lập bảng kê PL 01-1/GTGT tháng 05/2014 (ghi âm cột doanh số và cột thuế GTGT của hóa đơn 0006890, ký hiệu TU/12P, ngày 02/05/2015)
 
- Công ty Winwin: Lập bảng kê PL 01-2/GTGT tháng 05/2014 (ghi âm cột giá trị hàng mua vào và cột thuế GTGT của hóa đơn 0006890, ký hiệu TU/12P, ngày 02/05/2015).

Lưu ý: Khi kê khai âm vào PL01-2/GTGT phần mềm sẽ báo lỗi đỏ, nhưng không sao, các bạn cứ ấn GHI và kết xuất nhé.

 
Nguyễn Thủy st

 
 

Những tin cũ hơn

Liên hệ
Nguyễn Ngọc Trí
Tổng Giám đốc

tri.nguyen@winwinaudit.com.vn
Tel: 0274 3 818 525 Ext: 103

Võ Đình Long
Phó Tổng Giám đốc

long.vo@winwinaudit.com.vn
Tel: 0274 3 818 525 Ext: 103

Nguyễn Tấn Sang
Giám đốc

sang.nguyen@winwinaudit.com.vn  
Tel: 0274 3 818 525 Ext: 110

Mai Thị Tuyết Lan
Giám đốc
lan.mai@winwinaudit.com.vn  
Tel: 0274 3 818 525 Ext: 109