Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây

Gửi thông báo phát hành hoá đơn qua mạng


Gửi thông báo phát hành hoá đơn qua mạng

Từ 10/5/2015 Tổng cục thuế đã cho phép doanh nghiệp  nộp thông báo phát hành hoá đơn kèm mẫu hoá đơn phát hành qua mạng. Hỗ trợ này đã giúp cho doanh nghiệp đơn giản hoá thủ tục với cơ quan thuế. Kiểm toán WINWIN xin hướng dẫn Gửi thông báo phát hành hoá đơn qua mạng

Bước 1: Doanh nghiệp cần đăng ký nộp thông báo phát hành hoá đơn qua mạng

Bạn đăng nhập vào trang nhantokhai.gdt.gov.vn, rồi vào Đăng ký tờ khai để đăng ký nộp thông báo phát hành hoá đơn qua mạng như sau:

(Tài khoản/Đăng ký tờ khai/Đăng ký thêm tờ khai/Thông báo hóa đơn: tìm đến mục và chọn “TB01/AC - Thông báo phát hành hóa đơn”/ Ok)

Bước 2: Khai trực tuyến, hoặc khai trên Phần mềm HTKK thông báo phát hành hoá đơn. Sau đó ký bằng chữ ký số và gửi thông báo phát hành hoá đơn qua mạng

Bước 3: Gửi kèm mẫu hoá đơn qua mạng

Để gửi kèm mẫu hoá đơn qua mạng, bạn cần có mẫu hoá đơn file word bằng cách copy file Hóa đơn mẫu vào file word
 
Để gửi kèm Mẫu hoá đơn qua mạng, bạn cần thực hiện như sau:

1. Sau khi nộp thông báo phát hành hóa đơn,  vào phần Tra cứu tờ khai để tìm thông báo phát hành hoá đơn vừa gửi thành công

Hình ảnh vào phần Tra cứu
 

 
Hình ảnh tìm Thông báo phát hành hoá đơn vừa gửi thành công
 

2. Chọn gửi phụ lục của Thông báo phát hành hoá đơn vừa nộp thành công
 

3. Thực hiện đính kèm mẫu hoá đơn ( file word), ký và nộp phụ lục
 

 
Các bạn đã thực hiện thành công gửi Hoá đơn mẫu kèm Thông báo phát hành hoá đơn qua mạng.
Winwin st

 
 

Những tin cũ hơn

Liên hệ
Nguyễn Ngọc Trí
Tổng Giám đốc

tri.nguyen@winwinaudit.com.vn
Tel: 0274 3 818 525 Ext: 103

Võ Đình Long
Phó Tổng Giám đốc

long.vo@winwinaudit.com.vn
Tel: 0274 3 818 525 Ext: 103

Nguyễn Tấn Sang
Giám đốc

sang.nguyen@winwinaudit.com.vn  
Tel: 0274 3 818 525 Ext: 110

Mai Thị Tuyết Lan
Giám đốc
lan.mai@winwinaudit.com.vn  
Tel: 0274 3 818 525 Ext: 109