Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây

Dịch vụ


Winwin là nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán, thuế và các dịch vụ tư vấn hàng đầu và sử dụng kiến thức sâu rộng về ngành để hỗ trợ các tổ chức khắc phục rủi ro và hoạt động trong môi trường kinh doanh năng động và đầy thử thách.
 
Dịch vụ Kiểm toán   Dịch vụ Kế toán   Dịch vụ tư vấn thuế

Kiểm toán báo cáo tài chính
Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế
Kiểm toán các khoản mục của báo cáo tài chính trên cơ sở thỏa thuận trước
Soát xét báo cáo tài chính
Soát xét thông tin tài chính dựa trên các thủ tục thỏa thuận trước
 
Ghi sổ kế toán hàng tháng và lập báo cáo tài chính cuối năm
Lập lại sổ sách kế toán cho nhiều năm để giải trình quyết toán với cơ quan thuế
Soát xét báo cáo tài chính nhiều năm trước khi cơ quan thuế kiểm tra quyết toán
Chuẩn bị hồ sơ, sổ sách giải trình số liệu kế toán cho cơ quan thuế kiểm tra quyết toán
Thiết kế, triển khai hệ thống tính giá thành phù hợp với từng loại hình hoạt động
Thiết lập hệ thống kế toán, tổ chức đào tạo huấn luyện đội ngũ và vận hành hệ thống kế toán theo yêu cầu
Dịch vụ kế toán trưởng
 
  Dịch vụ đăng ký thuế
Dịch vụ kê khai thuế
Dịch vụ lập hồ sơ quyết toán thuế
Lập hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân cuối năm
Lập hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp cuối năm
Lập hồ sơ quyết toán thuế cho các doanh nghiệp giải thể
Lập hồ sơ báo cáo các giao dịch liên kết cuối năm
Dịch vụ lập hồ sơ hoàn thuế
Lập hồ sơ hoàn thuế Giá trị gia tăng
Lập hồ sơ hoàn thuế Thu nhập cá nhân, Thu nhập doanh nghiệp nộp thừa.

 
Dịch vụ tư vấn đầu tư   Dịch vụ đào tạo   Dịch vụ nguồn nhân lực

Tư vấn địa bàn đầu tư và các vấn đề liên quan đến ưu đãi đầu tư
Tư vấn lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư
Tư vấn lựa chọn hình thức doanh nghiệp gắn liền với dự án đầu tư
Tư vấn các vấn đề khác theo yêu cầu liên quan đến hoạt động đầu tư ban đầu tại Việt Nam


 
 
Đào tạo theo chuyên đề kế toán
Đào tạo theo chuyên đề thuế
Đào tạo theo yêu cầu của khách hàng
 
Dịch vụ kê khai bảo hiểm
Dịch vụ tư vấn xin cấp visa
Dịch vụ tư vấn xin cấp thẻ tạm trú
Dịch vụ tư vấn xin vấp giấy phép lao động


 

 
Liên hệ
Nguyễn Ngọc Trí
Tổng Giám đốc

tri.nguyen@winwinaudit.com.vn
Tel: 0274 3 818 525 Ext: 103

Võ Đình Long
Phó Tổng Giám đốc

long.vo@winwinaudit.com.vn
Tel: 0274 3 818 525 Ext: 103

Nguyễn Tấn Sang
Giám đốc

sang.nguyen@winwinaudit.com.vn  
Tel: 0274 3 818 525 Ext: 110

Mai Thị Tuyết Lan
Giám đốc
lan.mai@winwinaudit.com.vn  
Tel: 0274 3 818 525 Ext: 109