You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second

Tháo gỡ vướng mắc cấp mã số thuế cho người phụ thuộc


Tháo gỡ vướng mắc cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

Ngày 10/04/2015, Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản 1333/TCT-TNCN tháo gỡ vướng mắc cho các cục thuế địa phương khi thực hiện cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

Các vướng mắc của cơ quan thuế địa phương tập trung vào các nội dung trùng chứng minh thư nhân dân, trùng giấy khai sinh; cá nhân đã có mã số thuế và kê khai nhầm tăng/giảm số người phụ thuộc.

Xem chi tiết nội dung hướng dẫn tại công văn 1333/TCT-TNCN

 
 

Older articles

Contact

Nguyen Ngoc Tri
General Director
Tel
0650 3 818 525

tri.nguyen@winwinaudit.com.vn

Vo Dinh Long
Deputy General Director,       Director of Ho Chi Minh Office
Tel
0650 3 818 525
long.vo@winwinaudit.com.vn

Nguyen Trong Huy
Deputy General Director
Tel 0650 3 818 525
huy.nguyen@winwinaudit.com.vn