You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second

Hướng dẫn về việc thực hiện Thông tư 200/2014/TT-BTC


Hướng dẫn về việc thực hiện Thông tư 200/2014/TT-BTC

Ngày 18/05/2015 Bộ tài chính đã ban hành thông tư số 75/2015/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp.

Thông tư quy định việc áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC được áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015.

Riêng doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ được lựa chọn lập báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2015 theo quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC hoặc theo Thông tư này.

Riêng báo cáo tài chính năm 2015 phải tuân thủ theo quy định tại Thông tư này. Bản tin này nhằm cung cấp cho quý vị những thông tin mang tính khái quát, tóm gọn nội dung trong các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Chúng tôi khuyến cáo quý vị hãy tìm đọc và nghiên cứu kỹ nội dung chi tiết trong từng văn bản cụ thể trước khi áp dụng.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm với những thiệt hại do quý vị áp dụng những nội dung mang tính khái quát này vào thực hiện. Và chúng tôi rất hân hạnh được nhận những câu hỏi và phản hồi từ quý vị để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn vấn đề nhằm mang đến cho quý vị những tư vấn mang tính chuyên sâu và chuyên nghiệp nhất.

Chúng tôi rất cám ơn sự tín nhiệm của quý vị dành cho Win Win trong suốt thời gian qua.

 
 

Older articles

Contact

Nguyen Ngoc Tri
General Director
Tel
0650 3 818 525

tri.nguyen@winwinaudit.com.vn

Vo Dinh Long
Deputy General Director,       Director of Ho Chi Minh Office
Tel
0650 3 818 525
long.vo@winwinaudit.com.vn

Nguyen Trong Huy
Deputy General Director
Tel 0650 3 818 525
huy.nguyen@winwinaudit.com.vn