You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2015


Công ty TNHH Kiểm toán Win Win là nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán, kế toán, tư vấn thuế chuyên nghiệp có văn phòng tại Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh, với quy mô hơn 300 khách hàng trong và ngoài nước cùng đội ngũ hơn 50 người, Win Win đang định hướng phát triển trở thành một trong những công ty kiểm toán lớn, cung cấp dịch vụ tốt nhất, chất lượng chuyên môn cao nhất đến khách hàng. Do đó, Win Win luôn tập trung vào chiến lược phát triển nguồn nhân lực để có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững và lâu dài, chúng tôi xin mời các ứng viên đủ năng lực, nhiệt huyết và tham vọng ứng cử vào các vị trí tuyển dụng của chúng tôi.

 
 

Older articles

Contact us
Binh Duong Office
The Sun Building, 48, Hoang Van Thu Street, Chanh Nghia Residential Zone, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Tel: + 84 650 3 818 525            Fax: +84 650 3 818 526
www.winwinaudit.com.vn

Ho Chi Minh Office
602/43D, Dien Bien Phu Street, Ward  22, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
www.winwinaudit.com.vn