Trên tinh thần thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Chính phủ, WinWin Audit đã quyết định cho toàn bộ nhân sự chuyển 100% hoạt động sang hình thức Online
14/07/2021
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn bộ nhân viên của Công ty TNHH Kiểm toán Win Win đã trở lại làm việc với khí thế tràn đầy phấn khởi trong bối cảnh vẫn đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
18/02/2021
什麼是企業分離? 程序和檔案? 執行企業分離手續的注意事項
09/07/2020
到2020年總營業額不超過兩千億越盾的企業將可減免2020年應納企業所得稅的30%。
09/07/2020
2020年5月14日下午,在Vita Palace會議中心,WinWin ...
16/05/2020
29 11/ 2021

29/11/2021
Tổng cục Thuế vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
29 11/ 2021

29/11/2021
Tại Hội nghị trực tuyến đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) vượt qua dịch COVID-19 do Tổng cục Hải quan tổ chức mới đây, nhiều DN FDI thành viên của Liên minh Diễn đàn kinh ...
26 11/ 2021

26/11/2021
Trạng thái "bình thường mới" đang được thiết lập và sự đồng hành tiếp thêm nguồn vốn, cùng các giải pháp tài chính hiện đại từ ngân hàng trong thời điểm này là ...
25 11/ 2021

25/11/2021
Tổng cục Thuế đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển sang phương thức quản lý thuế điện tử nhằm cung cấp nhiều hơn nữa các dịch vụ tiện ích cho ...
25 11/ 2021

25/11/2021
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã hoành hành suốt hai năm, gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu. Tại Việt Nam, viruss cũng đã làm chậm quá ...
25 11/ 2021

25/11/2021
Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành kế toán, kiểm toán không chỉ nhằm phục vụ tốt hơn cho phát triển kinh tế mà còn đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, dịch chuyển ...