Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07.01.2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

Thứ bảy - 12/01/2013 17:17
Theo đó, các giải pháp chủ yếu tập trung để hỗ trợ cho doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, ngân hàng và thị trường bất động sản.
* Đối với doanh nghiệp có quy mô vừa vào nhỏ (sử dụng dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian và có doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng) được:
     - Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế đối với thuế TNDN phải nộp Quý I/2013 và gia hạn 03 tháng đối  với số thuế TNDN phải nộp Quý II và Quý III/2013
     - Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế đối với thuế GTGT phải nộp của tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2013
     - Báo cáo quốc hội xem xét để áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% từ ngày 01/7/2013

  (Xem chi tiết thêm nội dung của Nghị quyết số 02/NQ-CP)

Tác giả bài viết: Win Win Audit Co,.Ltd

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn